top of page

FİZYOTERAPİ DANIŞMANLIK

Analiz ve Değ 2.jpg

ANALİZ ve DEĞERLENDİRME

Vücudun fiziksel uygunluk durumu, biyomekanik parametreleri, eklemlerin hareket edebilme becerisi, esneklik kabiliyeti, postür bozukluğu ve farklılıkları ölçümlenir, rapor edilir ve fiziksel parametrelerin yorumlanması ile takip süreci başlatılır.

Sportif Rehab.jpg

SPORTİF REHABİLİTASYON

Tanısı konmuş yaralanmalarla başvuran bireyin değerlendirmeler  sonrası vücut anatomi, biyomekani gibi  verilerinin doğru yorumlanıp  kişinin vücut özelliklerine yönelik  rehabilitasyon sürecinin programlanmasına dayanır.

 

Yaralanma sonrası sporcunun spora dönüşünün optimum hız ve iyileşme ile sağlanması temel amaç olmaktadır. Hedef sadece dokunun iyileşme süreci değil branşa özgü parametrelerin devam etmesini sağlamaktır. Sporcunun sporun içinde kalması ve sportif aktivitenin sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. Doktor,  diyetisyen, psikolog, kayropraktik uzmanı ve antrenör desteği ile multidisipliner çalışma devam edilir.

Ortopedik Rehabilitasyon 1_edited.jpg

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON

Ortopedik yaralanma  veya cerrahiler sonrası  bireyin günlük yaşam kalitesine kavuşması ve sağlıklı fiziksel aktivitesini geri kazanması hedeflenir.
 
Güncel rehabilitasyon protokolleri ile bireyin tüm fizyolojik sistemlerinin ve iyilik halinin iyileştirilmesi planlanır. Bireyin doktoru ile sürekli iletişimde kalarak ortopedik rehabilitasyon interdisipliner şekilde ilerler. Doktor,  diyetisyen, psikolog, kayropraktik uzmanı ve antrenör desteği ile multidisipliner çalışma devam edilir.

MANUEL.jpg

MANUEL TERAPİ

Fizyoterapist eli ile yapılan manuel uygulamalardır. Kas ve eklemlere uygulanan manuel terapi teknikleri sayesinde vücudun hareket kısıtlılığı azalır, hareket edebilme becerisi artar, ağrısı azalır, kaslardaki gerginlikler azalır ve ödem kontrolü sağlanır.

 
El ile yapılan  manipulasyon ve mobilizasyon gibi manuel uygulamalar problemin değerlendirilmesi sonrası fizyoterapist tarafından uygun tekniklerle gerçekleştirilir.

Ortopedik Rehabilitasyon 2_edited.jpg

RECOVERY ve REJENERASYON

Sporcuların antrenman verimliliğini artıran ve fizyolojik olarak toparlanıp bir sonraki antrenman veya yarışa daha hazır hale gelmesini sağlayan uygulamalardır. 

 

Fiziksel aktivite öncesi veya sonrasında sporcuların kas ve eklem bölgelerine uygulanan manuel terapi ve çeşitli tekniklerle metabolizmanın toparlanması amaçlanır.

KORUYUCU REH

KORUYUCU REHABİLİTASYON

Sporcunun sporun içinde kalması hedefi ile çeşitli değerlendirmeler sonrası çıkacak olan rapora göre kişiye özel programlama içerir.

 

Sporcunun sağlık seviyesinin üst düzeyde tutulması ve  antrenmanların yüklenme ve dejenerasyonunu optimum seviyede tutacak uygulamalarla yaralanma risklerinin minimize edilmesi amaçlanmaktadır. 

Sporcunun mobilite, kuvvet, dayanıklılık, patlayıcı kuvvet, esneklik koordinasyon, refleks ve denge gibi parametrelerinin sürekli kontrol altında tutulduğu ve  yapılan analizler sonrası uygulanan protokollerle hedef yarış odaklı çalışmalar performansı artıracaktır.

MANUEL.jpg

RECOVERY ve REJENERASYON

Sporcuların antrenman verimliliğini artıran ve fizyolojik olarak toparlanıp bir sonraki antrenman veya yarışa daha hazır hale gelmesini sağlayan uygulamalardır. 

 

Fiziksel aktivite öncesi veya sonrasında sporcuların kas ve eklem bölgelerine uygulanan manuel terapi ve çeşitli tekniklerle metabolizmanın toparlanması amaçlanır.

AĞRI TERAPİSİ.jpg

AĞRI TERAPİSİ

Bilimsel literatürdeki verilere göre uygulanacak fizyoterapi yöntemleri ile ağrıyı kontrol etmeye ve kişinin yaşam kalitesi artırmaya yönelik uygulamalardır. Ağrı konusunda bireyin bilinçlendirilmesi temel eğitim modelimizdir.

KİNEZYOLOJİK BANTLAMA.jpg

KİNEZYOLOJİK BANTLAMA

Kişinin hikaye ve şikayetleri değerlendirilip hangi bantlamanın nasıl yapılacağına karar verilir. Kişinin şikayeti ve anatomik yapısına göre elastik, rijit, dinamik ve kinezyolojik bant veya bandajlar tercih edilir. Fizyoterapist bant ve bandajlama uygulamaları ile kişinin ağrısını azaltır, ödemini kontrol eder ve hareket kısıtlılıkları giderir.

bottom of page