PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Kişisel Bir Yaklaşım

Lifeonconcept-16.JPG

SPOR PSİKOLOJİSİ

BİREYSEL ÇALIŞMALAR

Sporda bireysel seanslarda sporcunun performansını engelleyen psikolojik faktörlerin bulunması, bulunan psikolojik faktörlerin sebeplerinin araştırılması, hangi durumlarda performansı etkilediğinin anlaşılması, problem/problemlere yönelik mental becerilerin öğretilmesi, öğretilen mental becerilerin korta/sahaya aktarılması hedeflenir.


Bireysel seanslar yalnızca konsantrasyon ya da motivasyon gibi mental olarak problemleri olan sporcular ile değil aynı zamanda güncel olarak sahip oldukları mental becerilerini güçlendirmek isteyen sporcular ile de yürütülmektedir. Çünkü birbiri ile aynı seviyede oynayan sporcuları birbirinden ayırt eden en önemli özelliklerinden biri mental dayanıklılıklarıdır.

Lifeonconcept-11.JPG

SPOR PSİKOLOJİSİ

ONLINE ÇALIŞMALAR

Yüz yüze yapılan seansların sanal ortama taşınmış halidir. İnternet üzerinden görüntülü görüşmeler aracılığıyla devam eden bir süreçtir. Görüşme sırasında yalnız olmak, görüşme yapılacak yerin sessiz olması, sürdürülebilir bir internet bağlantısına sahip olmak gerekmektedir. Yüz yüze yapılan seanslardaki tüm çerçeve online seanslar için de geçerlidir. 
Online seanslar çoğunlukla sporcular ile spor psikoloğunun farklı şehirlerde yaşaması durumunda tercih edilebilir. Bunun yanı sıra,  yüz yüze yapılan bireysel seanslar devam ederken sporcuların yoğun turnuva süresinde şehir dışında olmaları sebebi ile süreci düzenli olarak devam ettirmek için  bazı zamanlar online seanslar tercih edilir.

IMG_1258.jpg

SPOR PSİKOLOJİSİ

GRUP ÇALIŞMALARI

Çoğunlukla takım sporlarını yapan sporcularla birlikte yürütülen grup seansları ortalama 6-12 kişilik bir gruptan oluşur. Konsantrasyon, nefes egzersizleri, özihinde canlandırma gibi mental stratejilerin öğretilmesi yanı sıra takım ruhunu oluşturmak, antrenör-sporcu ilişkisi, aile-sporcu ilişkisi konularını da kapsamaktadır.


Grup çalışmaları hem kort/saha dışında mental becerilerin öğretilmesi ile hem de kort/saha içinde mental becerilerin uygulanması şeklinde yapılabilir.

Lifeonconcept-8.JPG

KLİNİK PSİKOLOJİ

BİREYSEL ÇALIŞMALAR

Danışan ile terapist arasında birebir gerçekleşen, amaca yönelik, yapılandırılmış, danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır. Değişim ve gelişim sürecini içermektedir.
Bireysel seanslar gizlilik ilkesine bağlı kalarak yapılmaktadır. Empati, koşulsuz kabul, dinleme gibi başlıca ilkeleri kapsayan psikoterapi sürecinde danışanların devamlılığı önemlidir. Terapist ile danışanın kurduğu ilişkiye veya danışanın ihtiyacına yönelik seansların sıklığı ve sürecin uzunluğu değişim gösterebilir.

Ekran Resmi 2020-06-28 12.46.09.png

KLİNİK PSİKOLOJİ

KURUMSAL ÇALIŞMALAR

Çalışanlarının iyilik halini ve iş hayatındaki verimliliğini önemseyen kurumlara yönelik iş yerinde bireysel olarak psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kurumun haftanın belirli günleri düzenli olarak dışarıdan bir klinik psikolog ile  çalışması gizliliği ve tarafsızlığı sağlama açısından önemlidir.
İş yerinde bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra kurumun ihtiyacına yönelik belirli eğitim veya ‘Mutluluk’, ‘Kurum İçi İletişim’, ‘Motivasyon Arttırıcı Stratejiler’ başlıklı seminerler  düzenlenmektedir.